Výtvarný Vranov

Výtvarný Vranov

Detský výtvarný Vranov 2021 júna 2021 boli na slávnostnej vernisáži vo výstavnej sieni HZOS odovzdané diplomy a ceny z okresnej súťaže Detský výtvarný Vranov do ktorej sme sa zapojili aj my a boli sme úspešní. MŠ – diplom a cena Ľuba Paľa: 1.miesto – Tamarka Dudová,...