Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš v MŠ Ako každý rok, i tohto roku sme v MŠ spoločne čakali svätého Mikuláša. Mikuláš neobišiel ani našu materskú školu. Prišiel v sprievode svojich pomocníkov. Súčasťou skupiny boli dvaja  čerti a speváčka  babka Ježibabka. Spoločne si zatancovali a zaspievali ...
Zdobenie stromčeka

Zdobenie stromčeka

Jedinečný „Detský vianočný les“ Aj naša MŠ sa zapojila do výzvy mesta netradičným spôsobom vyzdobiť vianočný stromček. Úlohou bolo, slávnostne vyzdobiť stromček pomocou prírodného materiálu a ozdôb z vyprodukovaného odpadu . Do prípravy ozdôb boli zapojené deti a...